ENGLISH - DEUTSCH

REMOTE ORACLE DBA and DataLab

P R O F E S S I O N A L


Konfiguracja i instalacja baz danych ORACLE - 9.2i, 10.2g, 11.2g
Zdalna administracja bazami danych ORACLE
Konfiguracje Oracle High Availability - Data Guard - MAA / Fast-Start Failover, Data Broker

RMAN - odtwarzanie, przywracanie, klonowanie, zabezpieczenia baz danych

Oracle Tuning i konfiguracje zaawansowane :

-Spatial Data Option (ORACLE SDO)
- Oracle Partitioning
- Data Minig
- Parallel SQL i DML (równoległe przetwarzanie danych)
- Oracle Java Server i Oracle JAccelerator (NCOMP)


Migracja z innych formatów danych do ORACLE

- migracja map i danych przestrzennych z AutoCad, MicroStation do Oracle Spatial (SDO).
- migracja z MS Excel, MS Access do Oracle
- migracja z innych baz danych - MySQL, PostgreSQL - do ORACLE
- ładowanie danych z plików CVS, TXT i innych do ORACLE


Konfiguracja i skalowanie systemów UNIX dla ORACLE (Linux, Sun Solaris)

Dedykowane, ekstremalnie wydajne serwery bazodanowe

Przetwarzanie i import danych danych (ETL)

Hurtownie danych (Oracle Data Warehouse)

Projektowanie struktur baz danych Oracle

Wsparcie dla deweloperów i programistów

Optymalizacja zasobów

Bezpieczenstwo i integracja danych

Skrypty SQL i pakiety PL/SQL

---------------------------------------------------------------
Suncom Marek Maroczkaniec Oracle Administrator Pro
kontakt: info@suncom.pl
tel/fax. 091-312-65-83, tel. kom. 601-91-44-77